Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dzięki szyfrowaniu SSL chronimy Twoje dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych. Aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych osobowych, stosujemy standardowe szyfrowanie z kluczem 128-bitowym – takie stosują również banki. SSL (Secure Socket Layer) to protokół szyfrowania wiadomości w Internecie, który jest z powodzeniem stosowany w całej sieci WWW i zapewnia wyjątkowo wysokie bezpieczeństwo transmisji danych.

Wszystkie strony i dane osobowe, takie jak adres użytkownika, są szyfrowane, a tym samym zabezpieczone przed przejęciem podczas transmisji przez Internet. To, że znajdujesz się na zabezpieczonej stronie, możesz rozpoznać po symbolu (zamkniętej kłódce) na pasku wyszukiwania w oknie przeglądarki. Pamiętaj jednak, że niektóre konfiguracje komputera i Internetu (np. ustawienia przeglądarki, dostawcy, zapory sieciowe itp.) mogą blokować dostęp do serwera SSL. W razie potrzeby sprawdź, czy zapora sieciowa i przeglądarka są prawidłowo skonfigurowane i czy Twój dostawca Internetu zezwala na korzystanie z zabezpieczeń SSL. Jeśli Twój komputer nie obsługuje protokołu SSL – co w rzadkich przypadkach może się zdarzyć – nie musisz się obawiać, że Twoje dane zostaną przesłane w niezaszyfrowanej postaci.

W takim przypadku zazwyczaj wyświetlana jest strona błędu informująca o problemie. Jeśli tak się stanie, najlepiej skontaktować się z dostawcą usług. Należy zawsze zachowywać poufność danych dostępowych i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeśli z komputera korzystają również inne osoby.