Polityka prywatności

Polityka prywatności


Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego serwisu internetowego! Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz z Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Poniższe informacje dotyczące ochrony danych mają na celu przedstawienie ogólnego zarysu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz poinformowanie Ciebie o przysługujących Tobie prawach i przepisach dotyczących ochrony danych. Zależy nam na tym, abyś czuł się w serwisie loberon.pl bezpiecznie i komfortowo.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1 Stosunek umowny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

Wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, dane zamówienia, dane rozliczeniowe i płatnicze) dobrowolnie przekazane nam za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub poprzez kartę zamówienia przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zamówienia, otwarcia konta, zapobiegania oszustwom lub wdrożenia środków przedumownych.

Podczas procesu rejestracji można utworzyć konto klienta lub zarejestrować się jako gość. Po utworzeniu konta klienta można przeglądać zamówienia przy użyciu adresu e-mail i hasła.

1.2 Prawnie uzasadnione interesy wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzamy wymagane dane w następujących celach:

- W celu realizacji zamówień i prowadzenia działań promocyjnych możemy przekazywać niezbędne dane wyspecjalizowanym podmiotom (dostawcom świadczącym usługi informatyczne, weryfikacji adresowej, płatnicze i logistyczne, kurierskie, obsługi mailingu i newsletterów, telefoniczne i pocztowe, marketingu dialogowego).

- W celu realizacji zamówień i kampanii marketingowych możemy w stosownych przypadkach przekazać niezbędne dane wyspecjalizowanym usługodawcom (w zakresie usług informatycznych, weryfikacji adresów, płatniczych i logistycznych, dostawczych, doręczania paczek, wysyłania poczty elektronicznej oraz newslettera, centrum call center, lettershop). Dane mogą być przechowywane i wykorzystywane przez usługodawcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione.

- Dane adresowe i zamówienia przetwarzamy do własnych celów marketingowych, celów związanych z badaniem rynku i opinii oraz dla potrzeb ofert reklamowych naszych firm partnerskich z różnych sektorów (organizacje charytatywne, dostawcy usług finansowych itp.). W tym celu dokonujemy oceny reklam pod względem reklam opartych na zainteresowaniach. Oczywiście możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów marketingowych/oceny reklam lub do celów badania rynku i opinii. W tym celu wystarczy przesłać krótką wiadomość do LOBERON GmbH, Steinstraße 21, 90419 Norymberga lub wysłać wiadomość mailową na adres rodo@loberon.pl.

2. Kontakt z firmą

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. W takim przypadku dane osobowe dobrowolnie przekazane nam przez użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie.

Podstawą prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z umową lub ma na celu jej zawarcie. We wszystkich innych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Newsletter

Dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika podczas zapisu do newslettera i korzystania z niego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 7 ust. 2 nr 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji są wykorzystywane do wysyłki newslettera, przetwarzania zapytań użytkownika oraz do zindywidualizowanej analizy strony internetowej, w tym spersonalizowanych rekomendacji produktów LOBERON GmbH, a także do przeprowadzania ankiet w oparciu o uzasadniony interes firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku otrzymania adresu e-mail użytkownika w związku ze złożeniem przez niego zamówienia i braku sprzeciwu z jego strony, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do regularnego przesyłania użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji o produktach podobnych do tych, które użytkownik już zakupił w naszym sklepie, a także do wykorzystywania adresu e-mail do przeprowadzania ankiet. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twojego adresu e-mail w takim celu za pomocą zamieszczonego w mailu reklamowym linku rezygnacji z subskrypcji.

4. Czas przechowywania danych

Dane przechowywane są tak długo, jak są one wymagane do odpowiednich celów przetwarzania (np. realizacja umowy, gwarancja, cele reklamowe) oraz w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego dotyczącego przechowywania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Przetwarzanie danych odbywa się co do zasady w Niemczech lub krajach Unii Europejskiej. Jeżeli w określonych przypadkach planowane jest przetwarzanie w państwach trzecich, przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Komisja Europejska stwierdzi odpowiedni stopień ochrony danych w państwie trzecim zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie standardowych klauzul umownych UE.

6. Administrator przetwarzania danych osobowych

Administratorem przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych jest firma LOBERON GmbH, Steinstraße 21, 90419 Norymberga, adres e-mail rodo@loberon.pl, reprezentowana przez prezesa zarządu dr. Christiana Buehringa.

7. Prawo dostępu do danych osobowych i prawo wniesienia skargi

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych użytkownik może bezpłatnie uzyskać informacje na temat przechowywanych danych oraz, w stosownych przypadkach, ma prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przechowywania.. W tym celu skontaktuj się z firmą LOBERON GmbH, Steinstrasse 21, 90419 Norymberga lub wyślij nam e-mail na adres kontakt@loberon.pl. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@loberon.pl. Ponadto masz prawo do wniesienia skargę dotyczącą ochrony danych do właściwego dla nas organu nadzorczego.

8. Bezpieczeństwo danych

Chronimy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego i przyłączonych systemów za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Aby zapewnić bezpieczną transmisję danych osobowych, stosujemy protokół szyfrowania TLS 1.2 (jako podstawowa metoda szyfrowania stosowany jest RSA-2048 dla infrastruktury klucza publicznego). Ta metoda jest z powodzeniem stosowana w całej sieci WWW. Wszystkie dane osobowe (nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp.) zostają w ten sposób zaszyfrowane, dzięki czemu ich przesyłanie w Internecie jest bezpieczne. Symbol zamkniętej kłódki przy pasku adresu Twojej przeglądarki oznacza, że znajdujesz się w strefie bezpiecznej.

9. Informacje dotyczące prawa do sprzeciwu wg art. 21 RODO

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

10. Dane pliku dziennika

Podczas odwiedzin na stronach naszego serwisu internetowego dostawca automatycznie wysyła informacje do naszego serwisu i zapisuje je tymczasowo w plikach dziennika. Są to:

  • Zastosowany system operacyjny
  • URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Dane zapisywane są dla potrzeb zagwarantowania płynnej konfiguracji połączenia i zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz do celów administracyjnych w oparciu o uzasadniony prawnie interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Twojej osoby. Dane są zwykle usuwane po 7 dniach.

11. Korzystanie z plików Cookie

11. 1. Informacje ogólne

Podczas odwiedzin na stronach naszego serwisu internetowego w Twojej przeglądarce zapisywane są informacje w postaci plików Cookie (małych plików tekstowych). W plikach tych przechowywane są informacje na temat korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego (identyfikator, data wizyty itp.). Za pomocą plików Cookie ułatwiamy Ci korzystanie z naszej oferty internetowej poprzez różne funkcje serwisowe (np. rozpoznawanie poprzednich wizyt) i dzięki temu możemy lepiej dopasować ofertę internetową do Twoich potrzeb.

Ponadto używamy za Twoją zgodą plików Cookie stron trzecich dla potrzeb analizy i retargetingu w celu zoptymalizowania naszej oferty internetowej oraz w celach marketingowych opartych na zainteresowaniach. Zapisane preferencje dot. korzystania z serwisu analizowane są za pomocą algorytmu, dzięki czemu ukierunkowane, oparte na zainteresowaniach rekomendacje produktów mogą być następnie wyświetlane w formie banerów reklamowych lub reklam w serwisach internetowych osób trzecich.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików Cookie i usunąć istniejące pliki Cookie poprzez zdefiniowanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Funkcja pomocy większości przeglądarek zawiera stosowne instrukcje, jak dokonać tych ustawień. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików Cookie, może to wpłynąć na pogorszenie funkcjonalności usług serwisu internetowego. Dlatego też zaleca się, aby funkcja plików Cookie pozostała aktywna.

Szczegółowe informacje, jak można tego dokonać w szeregu przeglądarek, dostępne są na następujących stronach internetowych: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/lub Digital Advertising Alliance. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki Cookie ze swojego komputera oraz ogólne informacje o plikach Cookie.

11. 2. Zgodna na pliki Cookie

Dla zapewnienia optymalnego komfortu użytkowania serwisu internetowego wykorzystywane są pliki Cookie, pliki Pixel oraz internetowe sygnały nawigacyjne (webbeacons) w następujących celach:

Wymagane technicznie/niezbędne: w celu zagwarantowania korzystania z podstawowych funkcji naszego serwisu internetowego (np. koszyk zakupów, konto klienta itp.) wykorzystywane są technologie śledzenia. Zapewniają one prawidłowe działanie naszego sklepu internetowego.

Funkcjonalne: technologie te pozwalają nam analizować sposób korzystania z serwisu internetowego w celu pomiaru i poprawy wydajności.

Marketingowe: technologia ta umożliwia nam wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Poprzez kliknięcie przycisku ekranowego „Zmień ustawień“ możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystywanych stron trzecich oraz usługodawców internetowych oraz wybrać preferowane ustawienia. Ponadto określone są zastosowane technologie, cele przetwarzania, gromadzone dane, podstawa prawna, odbiorcy danych, okres przechowywania, przekazywanie do państw trzecich, wskazówki dot. odwołania udzielonej zgody, polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane.

Pliki Cookie do celów marketingowych i analiz internetowych zapisywane są wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez kliknięcie przycisku ekranowego „Akceptuję” na banerze informującym o plikach Cookie w serwisie internetowym potwierdzasz, że firma Loberon może korzystać z takich technologii. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Kliknięcie przycisku ekranowego "Ustawienia" pozwala zapoznać się oraz odpowiednio dopasować ustawienia wyrażonej zgody i odwołania.

Pliki Cookie, które są technicznie niezbędne do świadczenia usług serwisu internetowego (np. do wyświetlenia koszyka), ze względu na uzasadniony prawnie interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO nie mogą zostać odrzucone.

12. Social Plugins

LOBERON prowadzi fanpage'e na różnych portalach społecznościowych. 

LOBERON prowadzi fanpage'e w różnych sieciach, aby komunikować się z odwiedzającymi te strony i informować ich w ten sposób o swojej ofercie. Jednocześnie przetwarzamy dane dotyczące korzystania z naszych ofert w poszczególnych serwisach w celach statystycznych, aby móc dalej rozwijać i optymalizować treści oraz uatrakcyjniać nasze oferty. Wymagane w tym celu dane (np. łączna liczba odsłon strony, aktywności na stronie i dane przekazywane przez odwiedzających, interakcje) są przetwarzania przez sieci społecznościowe i udostępniane nam w formie zanonimizowanej i zagregowanej. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych następujących dostawców: 

Facebook: kliknij tutaj

Instagram: kliknij tutaj

Pinterest: kliknij tutaj

YouTube: kliknij tutaj

Typ i wersja przeglądarki

My i Meta Platforms Ireland Ltd. jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za prowadzenie strony na Facebooku i Instagramie i wykorzystujemy anonimowe dane statystyczne dostarczone przez Metę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do analizy naszej strony na Facebooku i Instagramie. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiedzialna jest firma Meta. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania tych danych oraz praw użytkownika w stosunku do firmy Meta można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie na Facebooku. 

13. Powiadomienia Push

Możesz się zarejestrować, aby otrzymywać tzw. powiadomienia Push. Korzystamy w tym celu z usługi „CleverPush”, obsługiwanej przez firmę CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg („CleverPush”).

Za pomocą naszych powiadomień Push możesz otrzymywać regularnie informacji na temat rabatów, promocji oraz innych korzyści (marketingowych).

W celu zarejestrowania się do serwisu powiadomień Push należy potwierdzić wygenerowane przez Twoją przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe zapytanie dotyczące otrzymywania powiadomień. Proces ten jest dokumentowany i zapisywany przez serwis CleverPush. W tym celu zapisane zostają informacje dotyczące czasu rejestracji oraz identyfikator przeglądarki internetowej lub urządzenia. Dane te wykorzystywane są z jednej strony do wysyłania do Ciebie powiadomień Push, z drugiej natomiast jako dowód Twojej rejestracji. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi Twoja zgoda, a zatem zapisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Serwis CleverPush dokonuje również analizy statystycznej naszych powiadomień Push. Serwis CleverPush może dzięki temu rozpoznać, czy i kiedy nasze powiadomienia Push były wyświetlane aktywowane poprzez kliknięcie. Dzięki temu możemy określić, które powiadomienia Push interesują odbiorców, aby dopasować przyszłe wiadomości do domniemanych zainteresowań wszystkich odbiorców, a tym samym zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą. Oprócz identyfikatora przeglądarki lub urządzenia zapisujemy również główną tematykę strony, na której powiadomienia Push zostały aktywowane (np. biznes, sport itp.). Wykorzystujemy te informacje również do wysyłania do odpowiednich subskrybentów powiadomień Push, co do których przypuszcza się, że leżą w ich interesie. Podstawą prawną przetwarzania jest każdorazowo art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przyporządkowanie identyfikatora przeglądarki internetowej lub identyfikatora urządzenia do konkretnej osoby następuje tylko wtedy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, w celu obrony przed roszczeniami wobec nas, jeśli jest to wymagane jako środek dowodowy oraz w celu ewentualnego ścigania naruszeń prawa.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w celu otrzymywania naszych powiadomień Push ze skutkiem na przyszłość. Ponadto możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec opisanego powyżej wykorzystywania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. W tym celu musisz odwołać swoją zgodę. Zgodę możesz odwołać w stosownych ustawieniach dotyczących otrzymywania powiadomień Push w swojej przeglądarce. Jeśli korzystasz z naszych powiadomień Push na komputerze stacjonarnym z systemem operacyjnym „Windows”, możesz również zrezygnować z subskrypcji powiadomień Push poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki danego powiadomienia Push i wprowadzenie stosownej zmiany w ustawieniach, które się pojawią na ekranie.

Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego były gromadzone. Twoje dane będą zatem przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja naszych powiadomień Push.

Procedura anulowania subskrypcji opisana jest szczegółowo pod następującym linkiem: https://cleverpush.com/faq.

14. Vimeo

Nasz serwis internetowy korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszego serwisu internetowego, która korzysta z wtyczki Vimeo, nawiązane zostanie połączenie z serwerami Vimeo. Na serwer Vimeo przesyłana jest wówczas informacja, które ze stron naszego serwisu odwiedziłeś. Ponadto Vimeo pozna Twój adres IP, nawet jeśli nie jesteś zalogowany do serwisu Vimeo lub nie posiadasz żadnego konta w serwisie Vimeo. Informacje zbierane przez serwis Vimeo przekazywane są na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie Vimeo, Vimeo może to wykorzystać, aby przypisać Twoje preferencje dot. korzystania z serwisu bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta w serwisie Vimeo.

Serwis Vimeo wykorzystywany jest w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile sprawdzono udzielenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę.

Bliższe informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności serwisu Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

15. Oferta kuponów rabatowych firmy Sovendus GmbH

W celu zestawienia dla Państwa aktualnie interesującej oferty kuponów rabatowych dokonujemy pseudonimizacji i zaszyfrowania skrótu Państwa adresu e-mail oraz adresu IP, które następnie zostają przesłane do Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poddany pseudonimizacji skrót adresu e-mail służy do uwzględnienia możliwego sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych przez Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Sovendus używa adresu IP jedynie do celów bezpieczeństwa danych i generalnie anonimizuje go po upływie siedmiu dni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, do celów rozliczeniowych, przesyłane do Sovendus zostają także: poddany psedonimizacji numer i wartość zamówienia wraz z walutą, ID sesji, kod kuponu oraz znacznik czasu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie ofertą kuponów rabatowych Sovendus, a z Państwa adresu e-mail nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, po kliknięciu na jedynie pod tym warunkiem wyświetlony baner kuponu rabatowego, zaszyfrowana płeć, imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail zostaną udostępnione przez partnera kooperacyjnego firmie Sovendus w celu przygotowania kuponu (art. 6 ust. 1 lit b, f RODO). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Sovendus, zapraszamy do lektury zestawionych przez nas informacji na temat internetowej ochrony danych dostępnych na stronie https://online.sovendus.com/pl/internetowa-ochrona-danych/.

16. Google Ads Customer Match

W ramach naszych działań reklamowych w Google korzystamy z list Google Ads Customer Match. Aby korzystać z Customer Match, listy z zaszyfrowanymi ( za pomocą algorytmu) danymi użytkownika (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy, specyficzne identyfikatory klienta) są przesyłane do Google. Następnie Google porównuje, czy przesłane dane użytkownika pasują do istniejących klientów Google. To z kolei może być wykorzystane do tworzenia grup docelowych, które z kolei mogą służyć do targetowania reklam/kampanii. Po utworzeniu list dopasowanych klientów zaszyfrowane dane klientów są automatycznie usuwane. Uniemożliwia to pozyskiwanie nowych adresów przez dostawców.

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google LLC ma siedzibę w Kalifornii, USA, i w stosownych przypadkach władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Podstawą korzystania z tej usługi jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 ustawy o Ochronie Danych Telekomunikacyjnych i Telemedialnych. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-U.S. Data Privacy Framework). Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

target="_blank">https://online.sovendus.com/pl/internetowa-ochrona-danych/.

17. Cyberprzestępczość (Cybercrime)

W przypadku jakiegokolwiek rodzaju cyberprzestępstwa można skontaktować się z nami bezpośrednio i przesłać nam swoje uwagi pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu wiadomości podejmiemy niezbędne natychmiastowe działania we współpracy z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych. Nasi eksperci są do dyspozycji pod następującym adresem e-mail: rodo@loberon.pl.