* Midseason SALE: dodatkowy rabat 15% na wszystkie artykuły w kategorii PROMOCJA został już naliczony. Zestawy są wyłączone z akcji. Promocja obowiązuje do 2.07.2024.

Zwrot

Zwrot & wymiana

JAK MOGĘ ZWRÓCIĆ MOJE ZAMÓWIENIE?

Zwrot produktów otrzymanych pocztą:

Należy dokładnie zapakować zwracany produkt, łącznie z jego wszystkimi elementami. Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, zalecamy użycie oryginalnego opakowania. Do paczki należy dołączyć również wypełniony formularz zwrotu, który otrzymujesz wraz z każdym zamówieniem (w paczce lub w liście). Formularz zwrotu jest dla nas potwierdzeniem odstąpienia od umowy. Można skorzystać także z załączonego wzoru formularza. Jeśli zamówiony produkt Ci się nie spodoba, możesz go bez żadnych przeszkód odesłać na nasz koszt. W tym celu należy wygenerować etykietę zwrotną DHL.

To bardzo proste:

1. Kliknij przycisk „Portal zwrotów DHL".
2. Wypełnij wszystkie pola formularza i kliknij przycisk „Dalej”.
3. Kliknij przycisk „Otwórz i wydrukuj plik PDF”, aby wydrukować etykietę zwrotną.
4. Naklej wydrukowaną etykietę zwrotną na przesyłkę i zanieś ją do najbliższego punktu.
5. Paczki można nadawać również w placówkach Poczty Polskiej.

Wejdź na portal zwrotów DHL:

Etykietę zwrotną można również otrzymać od naszego działu obsługi klienta.
Jeśli poczta odmówi przyjęcia paczki ze względu na duże wymiary, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. W takiej sytuacji zlecimy odbiór przesyłki bezpośrednio z Twojego domu. Ważne jest, aby zawsze poprosić o pokwitowanie lub dowód nadania.


Zwrot jest bezpłatny, jeśli skorzystasz z opcji odesłania towaru za pośrednictwem firmy DHL. Oczywiście możesz również skorzystać z usług innej firmy kurierskiej, jednak w takim przypadku koszt przesyłki ponosi kupujący.


Jeśli nie chcesz użyć bezpłatnej etykiety zwrotnej, wyślij produkty bezpośrednio na poniższy adres:
Loberon GmbH
Am Tower 475
90475 Nürnberg
Niemcy


ZWROT PRODUKTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ SPEDYCJĘ RHENUS:

Najprostszy sposób to poinformowanie naszego działu obsługi klienta drogą telefoniczną lub mailową o chęci odstąpienia od umowy.

kontakt@loberon.pl

Po otrzymaniu informacji zlecimy odbiór towaru.


Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie do dwudziestu jeden dni. Okres odstąpienia od umowy wynosi dwadzieścia jeden dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta (niebędąca przewoźnikiem) weszli w posiadanie ostatniej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną): LOBERON Customer Service - Telefon: 23 697 12 05 ; E-mail: kontakt@loberon.pl). Można skorzystać z załączonego wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować nas o tym przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie dokonamy zwrotu wszelkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrano inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa opcja), najpóźniej w ciągu czternastu dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy na ten sam środek płatniczy, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Za zwrot ten w żadnym wypadku nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu nadania towarów. Towary należy odesłać do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeśli towar zostanie do nas odesłany przed upływem czternastu dni. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej utraty wartości towarów w przypadku, gdy utrata ta wynika z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, które nie było konieczne do sprawdzenia jego jakości, właściwości i działania.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

• Umowy na dostawę towarów, które nie są gotowymi produktami i których produkcja jest uzależniona od indywidualnego wyboru Klienta lub które są wyraźnie personalizowane i dopasowane do potrzeb Klienta,

• Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych, jeżeli zabezpieczenie zostało usunięte po dostarczeniu towaru do Klienta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Prosimy o wypełnienie tego formularza tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Zamówione artykuły można po prostu odesłać do nas w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania bez użycia tego formularza.


Tutaj można pobrać europejski wzór formularza odstąpienia od umowy: Wzór_odstapienia_od_umowy.pdf